Z-7/2022 – Przetarg nieograniczony wykonanie przyłącza cieplnego do budynku handlowo-usługowego nr 3 przy ul. Stargardzkiej 1 w Lipniku o średnicy od 88,9+88,9/250 mm do 76,1+76,1/225, Lc=~ 95 m.

24 stycznia 2022

Termin składania ofert upływa dnia 08.02.2022 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.02.2022 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 25, bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załączniki 1-4 do SWZ
w wersji edytowalnej

Załącznik nr 5 do SWZ
– dokumentacja techniczna

Informacja z otwarcia ofert

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Loading