Z-56/2023 – przetarg nieograniczony na wykonanie naprawy stropu żelbetowego w budynku kotłów WR25 na poziomie obsługi znajdującego się na terenie Ciepłowni w Stargardzie przy ul. Nasiennej 6

24 listopada 2023

Termin składania ofert upływa dnia 07.12.2023 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.12.2023 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 25, bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załączniki do SWZ
w wersji edytowalnej

Loading