Z-39/2022 – Przetarg nieograniczony na dostawę 5 szt. kompaktowych węzłów cieplnych

9 listopada 2022

Termin składania ofert upływa dnia 30.11.2022 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.11.2022 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 25, bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załączniki do SWZ
w wersji edytowalnej

Załączniki 1 -3 (dokumentacja techniczna)

Informacja z otwarcia ofert

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Loading