Z-21/2024 – przetarg nieograniczony na dostawę wymienników JAD

5 kwietnia 2024

Termin składania ofert upływa dnia 19.04.2024 r. o godz. 12:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.04.2024 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 25, bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załączniki do SWZ
w wersji edytowalnej

Pytania i odpowiedzi z dn. 12.04.2024 r.

Informacja z otwarcia ofert

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Loading