Z-21/2023 – przetarg nieograniczony na wykonanie przyłączy cieplnych do budynku mieszkalnego nr 7 przy ul. Orzeszkowej oraz usługowo-produkcyjnego przy ul. Usługowej 10 w Stargardzie

31 marca 2023

Termin składania ofert upływa dnia 13.04.2023 r. o godz. 12:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.04.2023 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 25, bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załączniki do SWZ
w wersji edytowalnej

Dokumentacja techniczna – załącznik nr 5

Pytania i odpowiedzi z dn. 04.04.2023 r.

Pytania i odpowiedzi z dn. 07.04.2023 r.

Informacja z otwarcia ofert

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Loading