Z-18/2024 – Przetarg nieograniczony na wykonanie kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Śniadeckiego 13A, 13B, 13C na osiedlu Kluczewo – Lotnisko w Stargardzie

19 marca 2024

Termin składania ofert upływa dnia 02.04.2024 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.04.2024 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 25, bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Dokumentacja techniczna – załącznik nr 4

Załączniki do SWZ
w wersji edytowalnej

Pytania i odpowiedzi z dn. 26.03.2024 r.

Informacja z otwarcia ofert

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Loading