Z-17/2023 – Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu żelbetowego komina H90, znajdującego się na terenie Ciepłowni w Stargardzie przy ul. Nasiennej 6

17 marca 2023

Termin składania ofert upływa dnia 31.03.2023 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.03.2023 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 25, bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załączniki (1-3) do SWZ
w wersji edytowalnej

Załącznik nr 4 do SWZ –
technologia naprawy

Załącznik nr 5 do SWZ –
dokumentacja fotograficzna

Informacja z otwarcia ofert

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Loading