Z-12/2022 – Przetarg nieograniczony na dostawę elementów automatyki do węzłów cieplnych

29 marca 2022

Termin składania ofert upływa dnia 13.04.2022 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.04.2022 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 25, bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załączniki do SWZ
w wersji edytowalnej

Loading