Uzupełnianie sieci i instalacji c.o.

1 sierpnia 2022

Zawiadamiamy, że z dniem 12.09.2022r. przystępujemy do napełniania (uzupełniania) sieci ciepłowniczej i instalacji odbiorczych c.o. w związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym 2022/2023 r.

Prosimy, w terminie do dnia 07.09.2022r. o powiadomienie nas, które z Waszych budynków (instalacji wewnętrznych) nie będą przygotowane do napełniania.

Brak informacji o których mowa wyżej będzie upoważniać nas do rozpoczęcia prac związanych z napełnianiem instalacji wewnętrznych.