Zawiadamiamy, że z dniem 09.09.2019r. przystępujemy do napełniania (uzupełniania) sieci ciepłowniczej i instalacji odbiorczych c.o. w związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym 2019/2020r. Prosimy Właścicieli i Administratorów budynków, w terminie do dnia 04.09.2019r. o powiadomienie nas, które z budynków (instalacji wewnętrznych) nie będą przygotowane do napełniania.

Brak informacji o których mowa wyżej będzie upoważniać nas do rozpoczęcia prac związanych z napełnianiem instalacji wewnętrznych.

Kategorie: Aktualności