PEC dostępny dla wszystkich mieszkańców

8 marca 2023

Zakończyły się prace związane z przystosowaniem wejścia do budynku administracyjnego przy ul. Nasiennej 6 dla osób z niepełnosprawnościami.

Wykonano podjazd z pochylnią oraz wymieniono drzwi wejściowe. Dodatkowo wyznaczono i oznaczono miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Nasza firma w dalszym ciągu będzie prowadzić prace związane z dostosowaniem naszej siedziby do zróżnicowanych potrzeb wszystkich użytkowników. W planach mamy rozwiązania zmierzające do poprawy funkcjonowania naszego obiektu, m.in. przebudowę toalety w holu i przystosowanie jej dla osób ze szczególnymi potrzebami (w tym osób poruszających się na wózkach, osób starszych i matek z małymi dziećmi) oraz wykonanie stanowiska na rowery.

Chcemy być przyjaźni dla wszystkich mieszkańców naszego miasta.

budynek PEC STARGARD