Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie

993 Pogotowie Ciepłownicze

PEC Sp. z o.o. w Stargardzie

993 Pogotowie Ciepłownicze

PEC Sp. z o.o. w Stargardzie
993 – Pogotowie Ciepłownicze

Logo PEC Stargard

aktualności

aktualności

aktualności

Informacja dot. średniej ceny z rekompensatą

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie informuje, że 20 września 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw  (Dz.U. 2022 r. poz. 1967) regulująca zasady ustalania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą dla podmiotów wymienionych w art. 4 ustawy.

2022-09-30T07:56:45+02:0027 września 2022|

Taryfa dla ciepła 2022/2023

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 października 2022 r. ulegają zmianie ceny i stawki opłat za dostarczone ciepło. Nowa taryfa dla ciepła została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 września 2022 r. Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2022-09-16T14:25:30+02:0016 września 2022|

Obniżenie stawek VAT przedłużone do 31 października br.

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 13 stycznia 2022r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług(Dz. U. poz. 196) oraz ustawą z dnia 7 lipca 2022r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć i pomocy kredytobiorcom (Dz. U. poz. 1488), przedłużono obniżoną do wysokości 5% stawkę VAT na sprzedaż energii cieplnej do 31 października 2022 r.

2022-09-12T19:35:25+02:0011 sierpnia 2022|

Stargardzka Strefa Sztuki w PEC

Spółka PEC Stargard uczestniczy w projekcie członków Stargardzkiego Stowarzyszenia Miłośników Sztuk Plastycznych “Brama”. Umieszczają oni dzieła lokalnych artystów w miejscach, w których nikt się ich nie spodziewa.

2022-05-17T10:56:22+02:0029 marca 2022|
Przejdź do góry