Stargardzka Strefa Sztuki w PEC

Spółka PEC Stargard uczestniczy w projekcie członków Stargardzkiego Stowarzyszenia Miłośników Sztuk Plastycznych “Brama”. Umieszczają oni dzieła lokalnych artystów w miejscach, w których nikt się ich nie spodziewa. W akcji chodzi o to aby trafić do jak największej ilości odbiorców dlatego np. miejsca użyteczności publicznej doskonale się do tego nadają. Oprócz Więcej…

Taryfa dla ciepła 2020/2021

Zarząd Spółki uprzejmie informuje, że z dniem 1 października 2020 r. ulegają zmianie ceny i stawki opłat za dostarczone ciepło. Nowa taryfa dla ciepła została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 sierpnia 2020 r. Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i Więcej…

Uzupełnianie sieci i instalacji c.o.

Zawiadamiamy, że z dniem 07.09.2020r. przystępujemy do napełniania (uzupełniania) sieci ciepłowniczej i instalacji odbiorczych c.o. w związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym 2020/2021r. Prosimy Właścicieli i Administratorów budynków, w terminie do dnia 03.09.2020r. o powiadomienie nas, które z budynków (instalacji wewnętrznych) nie będą przygotowane do napełniania. Brak informacji o których mowa Więcej…

Zachodniopomorski Program Antysmogowy

Od poniedziałku w Urzędzie Miejskim w Stargardzie rozpoczął się nabór wniosków do projektu pn. „Zachodniopomorski Program Antysmogowy – likwidacja pieców na paliwo stałe na terenie Gminy Miasto Stargard”. Wszelkie informacje związane z dofinansowaniem do wymiany starych pieców na bardziej ekologiczne dostępne są na stronie https://www.stargard.pl/aktualnosci/sa-pieniadze-na-wymiane-piecow . Jednym z załączników, które Więcej…

Apteczki dla PEC z funduszu prewencyjnego PZU S.A.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., we współpracy z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A., działając w celu poprawy bezpieczeństwa pracowników, realizując działania przeciwwypadkowe , z funduszu prewencyjnego PZU S.A. zakupiło apteczki samochodowe do pojazdów służbowych oraz kompletnie wyposażone wkłady do apteczek stacjonarnych. Zakup przyczyni się do sprawnego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej Więcej…

Taryfa dla ciepła – 2019/2020

Zarząd Spółki uprzejmie informuje, że z dniem 1 października 2019 r. ulegają zmianie cenyi stawki opłat za dostarczone ciepło. Nowa taryfa dla ciepła została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 sierpnia 2019 r.Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).VAT Więcej…

Laboratorium PEC bez akredytacji

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie informuje, że z dniem 26.09.2018 r. zrezygnowało z akredytacji laboratorium. Laboratorium nadal będzie wykonywało badania paliw stałych dla Klientów. Gorąco zachęcamy Państwa do dalszej współpracy z naszym laboratorium.

Taryfa dla ciepła – 2018/2019

Zarząd Spółki uprzejmie informuje, że z dniem 1 października 2018 r. ulegają zmianie ceny i stawki opłat za dostarczone ciepło. Nowa taryfa dla ciepła została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OSZ.4210.11.10.2018.244.XIX.EŻ.BO z dnia 20 sierpnia 2018 r. i opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 21 sierpnia 2018 Więcej…

Uzupełnianie sieci i instalacji c.o.

Zawiadamiamy, że z dniem 10.09.2018 r. przystępujemy do napełniania (uzupełniania) sieci ciepłowniczej i instalacji odbiorczych c.o. w związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym 2018/2019 r. Prosimy Właścicieli i Administratorów budynków, w terminie do dnia 07.09.2018r. o powiadomienie nas, które z budynków (instalacji wewnętrznych) nie będą przygotowane do napełniania. Brak informacji Więcej…