Zmiana taryfy dla ciepła 2021/2022
z dnia 14 stycznia 2022

18 stycznia 2022

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie uprzejmie informuje, że dnia 14 stycznia 2022 r.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją o numerze OSZ.4210.44.5.2021.2022.244.XXII.RN zatwierdził wnioskowaną zmianę XXII taryfy dla ciepła

w części IV Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat dla grup taryfowych B1, B2/1, B 2/2, B3.

W rozliczeniach z odbiorcami nowe ceny i stawki opłat będą obowiązywać od 01 lutego 2022 r.