Zmiana taryfy dla ciepła 2021/2022
z dnia 16 maja 2022

17 maja 2022

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie uprzejmie informuje, że dnia 16 maja 2022 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmianę XXII taryfy dla ciepła Decyzją Nr OSZ.4210.2.12.8.2022.244.XXII.RN opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło Nr 291 (1551) 16 maja 2022 r.