Z dniem 01 lutego 2019 r.  zmianie ulegają wysokości cen i stawek opłat grup taryfowych “B”. Zmiany wprowadzono decyzją nr OSZ.4210.32.7.2018.2019.244.XIX.EŻ  Prezesa URE, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 16 stycznia 2019 r., poz. 488.

Treść taryfy dla ciepła znajduje się tutaj.

Kategorie: Aktualności