Zmiana cen i stawek opłat za dostarczone ciepło

3 września 2019

Zarząd Spółki uprzejmie informuje, że z dniem 1 października 2019 r. ulegają zmianie ceny i stawki opłat za dostarczone ciepło.

Nowa taryfa dla ciepła została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 sierpnia 2019 r.
Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Treść taryfy dla ciepła znajduje się tutaj.

PEC - nowa taryfa ciepła