Z-9/2024 – przetarg nieograniczony na wykonanie remontu kotłów węglowych WR-25 nr 6 i WR-10 nr 1, zlokalizowanych na terenie ciepłowni PEC Sp. z o.o. w Stargardzie

5 lutego 2024

Termin składania ofert upływa dnia 27.02.2024 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.04.2024 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 25, bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załączniki do SWZ
w wersji edytowalnej

Loading