Z-7/2024 – przetarg nieograniczony na dostawę 4 600,0 ton miału węglowego

1 lutego 2024

Termin składania ofert upływa dnia 14.02.2024 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.02.2024 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 25, bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załączniki do SWZ
w wersji edytowalnej

Informacja z otwarcia ofert

Loading