Z-60/2023 – przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy sieci cieplnej w ul. Kochanowskiego w Stargardzie o średnicy od 2 x 139,7/250 mm do 2 x 42,4/125 mm, Lc=~ 380 m

18 grudnia 2023

Termin składania ofert upływa dnia 03.01.2024 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.01.2024 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 25, bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załączniki do SWZ
w wersji edytowalnej

Załącznik nr 5 – dokumentacja techniczna

Pytania i odpowiedzi z dnia 21.12.2023 r.

Pytania i odpowiedzi z dnia 29.12.2023 r.

Informacja z otwarcia ofert

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Loading