Z-52/2021 – Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego posadowienia kontenera technicznego dla potrzeb węzła cieplnego wraz z przyłączami i przebudową istniejących sieci ciepłowniczych dla obiektów PKP przy ul. Dworcowej w Stargardzie.

28 grudnia 2021

Termin składania ofert upływa dnia 17.01.2022 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.01.2022 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 25, bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załączniki do SWZ
w wersji edytowalnej

powrót