Z – 50/2021 – Przetarg nieograniczony na dostawę pomp

28 października 2021

Termin składania ofert upływa dnia 10.11.2021 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.11.2021 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 25, bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załączniki do SWZ
w wersji edytowalnej

Pytanie i odpowiedź z dn.04.11.21 r.

Informacja z otwarcia ofert

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

powrót