Z-5/2024 – przetarg nieograniczony na wykonanie przyłącza ciepłowniczego i instalacji odbiorczej niskich parametrów dla budynków garażowych i obsługi pojazdów na terenie kompleksu wojskowego JW1826 przy al. Żołnierza 37 w Stargardzie o średnicy od 114,3+114,3/315 mm do 76,1+76,1/225 mm, Lc=~ 430 m.

15 stycznia 2024

Termin składania ofert upływa dnia 30.01.2024 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.01.2024 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 25, bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załączniki 1-4 do SWZ
w wersji edytowalnej

Załącznik nr 5 do SWZ – dokumentacja techniczna

Informacja z otwarcia ofert

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Loading