Z-41/2021 – Przetarg nieograniczony na wykonanie sieci ciepłowniczej z przyłączami do 9-ciu budynków mieszkalnych (B6 oraz B8-B15) przy ul. Podleśnej w Stargardzie (Lc =~395 m)

21 września 2021

Termin składania ofert upływa dnia 11.10.2021 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.10.2021 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 25, bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załączniki nr 1-4 do SWZ
w wersji edytowalnej

Załącznik nr 5 – dokumentacja techniczna

Pytanie i odpowiedź z dn. 06.10.2021r.

Informacja z otwarcia ofert

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

powrót