Z-38/2021 – Przetarg nieograniczony na wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych do budynku administracyjnego przy ul. Nasiennej 6 w Stargardzie

25 sierpnia 2021

Termin składania ofert upływa dnia 10.09.2021 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.09.2021 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 25, bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załączniki (1-3) do SWZ
w wersji edytowalnej

Załącznik nr 4 do SWZ – projekt

Załącznik nr 5 do SWZ – przedmiar

Załącznik nr 6 do SWZ – specyfikacja robót

powrót