Z-37/2021 – Przetarg nieograniczony na dostawę 8 sztuk kompaktowych węzłów cieplnych

10 sierpnia 2021

Termin składania ofert upływa dnia 25.08.2021 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.08.2021 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 25, bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załączniki do SWZ
w wersji edytowalnej

Załączniki do SWZ (dokumentacja techniczna)

Pytanie i odpowiedź
z dn. 13.08.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania

powrót