Z-36/2021 – Przetarg nieograniczony na dostawę 9 sztuk kompaktowych węzłów cieplnych

3 sierpnia 2021

Termin składania ofert upływa dnia 17.08.2021 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.08.2021 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 25, bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załączniki (4-6) do SWZ
w wersji edytowalnej

Załączniki (1-3) do SWZ
Dokumentacja techniczna

Pytanie i odpowiedź
z dnia 11.08.2021 r.

Pytanie i odpowiedź
z dnia 12.08.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania

powrót