Z-35/2021 – Przetarg nieograniczony na opracowanie założeń techniczno-ekonomicznych oraz dokumentacji projektowo-przetargowej na budowę elektrowni fotowoltaicznej na terenie ciepłowni PEC Sp. z o.o. w Stargardzie

6 sierpnia 2021

Termin składania ofert upływa dnia 26.08.2021 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.08.2021 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 25, bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załączniki do SWZ
w wersji edytowalnej

Pytania i odpowiedzi
z dn. 11.08.2021 r.

powrót