Z-34/2021 – Przetarg nieograniczony na wykonanie przyłączy cieplnych do budynków przy ul. Konopnickiej 2, 3 i 10 (etap II), Kościuszki 72, al. Żołnierza Bocznej 9 oraz budynku warsztatów konserwacyjno-remontowych na terenie Zakładu Karnego przy al. Żołnierza 42 w Stargardzie.

22 lipca 2021

Termin składania ofert upływa dnia 04.08.2021 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.08.2021 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 25, bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załączniki nr 1-4 do SWZ
w wersji edytowalnej

Załącznik nr 5 do SWZ –
dokumentacja techniczna

Zmiana nr 1 do SWZ

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania

powrót