Z-33/2021 – Przetarg nieograniczony na wykonanie sieci ciepłowniczej z przyłączami do 7 budynków mieszkalnych na osiedlu „Scand House” przy ul. Hubala i Miłej w Stargardzie.

19 lipca 2021

Termin składania ofert upływa dnia 05.08.2021 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.08.2021 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 25, bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załączniki nr 1-4 do SWZ
w wersji edytowalnej

Załącznik nr 5 – dokumentacja techniczna

Zmiana do SWZ z dn. 22.07.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania

powrót