Z-32/2022 – Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu schodów wejściowych do budynku administracyjnego przy ul. Nasiennej 6 w Stargardzie

22 lipca 2022

Termin składania ofert upływa dnia 09.08.2022 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.08.2022 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 25, bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załączniki do SWZ
w wersji edytowalnej

powrót