Z-32/2021 – Przetarg nieograniczony na dostawę 540 metrów taśmy przenośnikowej do transportu miału węglowego.

13 lipca 2021

Termin składania ofert upływa dnia 27.07.2021 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.07.2021 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 25 bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załączniki do SWZ
w wersji edytowalnej

Pytania i odpowiedzi z dn. 19.07.2021 r.

Korekta do odpowiedzi z dn. 19.07.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania

powrót