Z-31/2021 – Przetarg nieograniczony na dostawę 17 sztuk kompaktowych węzłów cieplnych – POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

9 lipca 2021

Termin składania ofert upływa dnia 29.07.2021 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.07.2021 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 25, bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załączniki 4-6 do SWZ
w wersji edytowalnej

Załączniki 1-3 (dokumentacja techniczna)

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

powrót