Z-30/2022 – Przetarg nieograniczony na dostawę wymienników JAD

25 lipca 2022

Termin składania ofert upływa dnia 10.08.2022 r. o godz. 12:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.08.2022 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 25, bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załączniki do SWZ
w wersji edytowalnej

Informacja z otwarcia ofert

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

powrót