Z-30/2021 – Przetarg nieograniczony na wykonanie zmian w istniejącym oprogramowaniu sterownika, panelu operatorskiego oraz systemu nadrzędnego ciepłowni po uruchomieniu systemu automatyki zabezpieczającej kocioł wraz z funkcją ograniczenia mocy dla kotłów WR-25 nr 6 i nr 7 oraz wprowadzenie zmiennych pomiarowych do systemu nadrzędnego ciepłowni z ciepłowni geotermalnej.

6 sierpnia 2021

Termin składania ofert upływa dnia 24.08.2021 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.08.2021 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 25, bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załączniki do SWZ
w wersji edytowalnej

powrót