Z-28/2022 – Przetarg nieograniczony na wykonanie przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Bema 1, 1a w Stargardzie o średnicy 60,3+60,3/200 mm, Lc=~ 161 m

21 lipca 2022

Termin składania ofert upływa dnia 29.07.2022 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.07.2022 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 25, bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załączniki do SWZ
w wersji edytowalnej

Załącznik nr 5 – dokumentacja techniczna

Informacja z otwarcia ofert

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

powrót