Z-27/2021 – Przetarg nieograniczony na wykonanie ekspertyzy technicznej komina żelbetowego H90, zlokalizowanego na terenie Ciepłowni PEC Sp. z o.o.

11 czerwca 2021

Termin składania ofert upływa dnia 29.06.2021 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.06.2021 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 25, bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załączniki do SWZ
w wersji edytowalnej

Pytania i odpowiedzi
z dn. 15.06.2021 r.

Pytania i odpowiedzi
z dn. 23.06.2021 r.

Pytania i odpowiedzi
z dn. 25.06.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania

powrót