Z-26/2022 – Przetarg nieograniczony na dostawę elementów rusztu z pokładem ciężkim typu RŁ do kotła węglowego WR-10 (ZMIENIONY TERMIN DOSTAWY!)

1 lipca 2022

Termin składania ofert upływa dnia 15.07.2022 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.07.2022 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 25, bez udziału składających ofertę.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załączniki do SWZ
w wersji edytowalnej

Pytania i odpowiedzi z dn. 04.07.2022 r.

Pytania i odpowiedzi z dn. 06.07.2022 r.

Pytania i odpowiedzi z dn. 12.07.2022 r.

ZMIANA TERMINU DOSTAWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Informacja z otwarcia ofert

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

powrót