Z-26/2021 – Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu żelbetowego komina H70 znajdującego się na terenie Ciepłowni w Stargardzie przy ul. Nasiennej 6

10 czerwca 2021

Termin składania ofert upływa dnia 28.06.2021 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.06.2021 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 25, bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załączniki do SWZ (1-3)
w wersji edytowalnej

Załącznik nr 4 do SWZ

Załącznik nr 5 do SWZ

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania

powrót