Z-25/2021 – Przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany stropu konstrukcji żelbetowej na strop konstrukcji stalowej w budynku kotłów WR-10 na terenie Ciepłowni PEC Sp. z o.o. w Stargardzie

4 czerwca 2021

Termin składania ofert upływa dnia 23.06.2021 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.06.2021 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 25, bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załączniki nr 1-3 do SWZ
w wersji edytowalnej

Załącznik nr 4 do SWZ
(dokumentacja techniczna)

Pytania i odpowiedzi
z dn. 08.06.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania

powrót