Z-24/2022 – Przetarg nieograniczony na dostawę 6 000,0 ton miału węglowego

29 czerwca 2022

Termin składania ofert upływa dnia 13.07.2022 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.07.2022 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 25, bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załączniki do SWZ
w wersji edytowalnej

powrót