Z-24/2021 – Przetarg nieograniczony na dostawę elementów stalowych

27 maja 2021

Termin składania ofert upływa dnia 08.06.2021 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.06.2021 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 25, bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załączniki do SWZ
w wersji edytowalnej

powrót