Z-23/2022 – Przetarg nieograniczony na wykonanie przyłączy cieplnych do budynków B4 i B5 (etap I) przy ul. Kochanowskiego w Stargardzie o średnicy 60,3+60,3/200 mm-48,3+48,3/160, Lc=~ 61 m (zadanie A) oraz wykonanie przebudowy i budowy sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków B i C w rejonie ul. Barnima, Wyszyńskiego i Skarbowej (etap I) w Stargardzie o średnicy2 x 139,7/250 mm – 2 x 33,7/110, Lc=~ 242 m (zadanie B)

24 czerwca 2022

Termin składania ofert upływa dnia 11.07.2022 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.07.2022 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 25, bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załączniki do SWZ
w wersji edytowalnej

Dokumentacja techniczna

Pytania i odpowiedzi z dn. 30.06.2022 r.

Informacja z otwarcia ofert

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

powrót