Z-23/2021 – Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż urządzeń awaryjnego zasilania dla układów pompowych technologii Ciepłowni PEC Sp. z o.o. w Stargardzie

10 czerwca 2021

Termin składania ofert upływa dnia 25.06.2021 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.06.2021 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 25, bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załączniki do SWZ
w wersji edytowalnej

powrót