Z-22/2022 – Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu kotła WR25 nr 6 zlokalizowanego na terenie ciepłowni PEC Sp. z o.o. w Stargardzie

23 czerwca 2022

Termin składania ofert upływa dnia 14.07.2022 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.07.2022 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 25, bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załączniki do SWZ
w wersji edytowalnej

powrót