Z – 2/2021 Przetarg nieograniczony na wykonanie przyłącza cieplnego do dwóch obiektów handlowych na terenie centrum handlowego „Saller” przy ul. Stargardzkiej 1 w Lipniku

8 stycznia 2021

Termin składania ofert upływa dnia: 26.01.2021r. o godz. 10:00
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego
Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.01.2021r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 18 „Sala przetargów” bez udziału składających oferty

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załączniki do SWZ
w wersji edytowalnej

Dokumentacja techniczna

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania

powrót