Z-19/2022 – Przetarg nieograniczony na dostawę 14 szt. kompaktowych węzłów cieplnych

19 maja 2022

Termin składania ofert upływa dnia 09.06.2022 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.06.2022 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 25, bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Dokumentacja techniczna (załączniki 1-3)

Załączniki (4-6)
w wersji edytowalnej

Informacja z otwarcia ofert

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

powrót