Z-19/2021 – Przetarg nieograniczony na dostawę płytowych wymienników ciepła.

12 kwietnia 2021

Termin składania ofert upływa dnia 27.04.2021 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.04.2021 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 25 bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załączniki do SWZ
w wersji edytowalnej

Pytania i odpowiedzi
z dn. 13.04.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania

powrót