Z-18/2022 – Przetarg nieograniczony na dostawę armatury hydraulicznej KAN-THERM

13 maja 2022

Termin składania ofert upływa dnia 30.05.2022 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.05.2022 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 25, bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załączniki do SWZ
w wersji edytowalnej

Pytania i odpowiedzi z dn. 17.05.2022 r.

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania

powrót