UWAGA !

W związku z koniecznością wydania „Decyzji celu publicznego…” dla projektowanej przebudowy sieci ciepłowniczej zmienia się daty wykonania przedmiotu zamówienia:

31.01.2020 r.– Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełną dokumentację, 

02.03.2020 r. – Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego zgodę na przekazanie placu budowy- pozwolenie na budowę.

Ogłoszenie o przetargu

Dokumentacja do pobrania:

SWZ

Dokumentacja techniczna

– Pytania do SWZ

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA