Z-17/2021 – Przetarg nieograniczony na dostawę armatury hydraulicznej – system KAN-THERM.

12 kwietnia 2021

Termin składania ofert upływa dnia 29.04.2021 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.04.2021 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, lok. 25 bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załączniki do SWZ
w wersji edytowalnej

Informacja z otwarcia ofert

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

powrót