Z–15/2021 Przetarg nieograniczony na dostawę 3 szt. kompaktowych węzłów cieplnych

26 marca 2021

Termin składania ofert upływa dnia 09.04.2021 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.04.2021 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego (lok. 25) bez udziału składających oferty.

Ogłoszenie

Dokumentacja
SWZ

Załączniki do SWZ
w wersji edytowalnej

Załączniki do SWZ (dokumentacja techniczna)

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania

powrót